Γενικά Δημιουργικοτητα

Η ζωή μέσα από το φόβο του θανάτου

    Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό: την άμεση μετάδοση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Μέσα σε αυτό τον όγκο πληροφορίας, οι περισσότεροι «τυγχάνει» να εστιάζουμε αμέσως σε δυσάρεστα γεγονότα: σεισμοί,…

    Γενικά Δημιουργικοτητα

    Μουσική και μνήμη: 5 νέες ψυχολογικές μελέτες

      Μουσική και μνήμη: βοηθά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, βοηθά τραυματισμένους εγκέφαλους να θυμούνται, προκαλούν ευρεία ενεργοποίηση του εγκέφαλου και άλλα… Η μουσική και η μνήμη έχουν μία εξαιρετικά ισχυρή σύνδεση.…