Γενικά Δημιουργικοτητα

Μουσική και μνήμη: 5 νέες ψυχολογικές μελέτες

    Μουσική και μνήμη: βοηθά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, βοηθά τραυματισμένους εγκέφαλους να θυμούνται, προκαλούν ευρεία ενεργοποίηση του εγκέφαλου και άλλα… Η μουσική και η μνήμη έχουν μία εξαιρετικά ισχυρή σύνδεση.…