Γενικά

Cocktail Party Effect

    Για τους ψυχολόγους το «cocktail party effect» είναι η εντυπωσιακή και υποτιμημένη ικανότητα να συντονίζουμε την προσοχή μας σε μία μόνο φωνή μέσα σε ένα πλήθος. Όταν βαριόμαστε τον συνομιλητή…